Κτενάς, Κωνσταντίνος


Κτενάς, Κωνσταντίνος
(Αθήνα 1884 – 1935). Γεωλόγος, πανεπιστημιακός και ακαδημαϊκός. Υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες της επιστήμης στην Ελλάδα. Σπούδασε στη σχολή φυσικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο πανεπιστήμιο της Λειψίας, όπου το 1907 ανακηρύχθηκε διδάκτορας ορυκτολογίας-πετρογραφίας. Το 1912 εξελέγη τακτικός καθηγητής των κλάδων αυτών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1919 οργάνωσε τη Γεωλογική Υπηρεσία της Ελλάδας, την οποία διηύθυνε επί εξαετία, ενώ το 1926 εξελέγη ακαδημαϊκός. Η διδακτική του δραστηριότητα διήρκεσε 23 χρόνια. Ο Κ. υπήρξε πολυγραφότατος και δημιουργικός επιστήμονας. Εμπλούτισε τις συλλογές του Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας με υλικό και δημιούργησε τις ειδικές Προθήκες των Ελληνικών Χωρών, όπου η συλλογή ορυκτών πετρωμάτων και απολιθωμάτων για κάθε περιοχή της Ελλάδας συνοδευόταν από μία σχετική επιστημονική δημοσίευσή του. Οι πρωτότυπες δημοσιεύσεις του ανέρχονται σε περίπου ενενήντα και καλύπτουν διάφορους τομείς της επιστήμης του. Από τις σημαντικότερες είναι: Αι επωθήσεις επί των ελληνικών ορέων, Περί της γεωλογικής θέσης των υδροφόρων στρωμάτων του Κοκκιναρά, Οι λιθάνθρακες της Ελλάδος, Υδρολογικαί έρευναι και γεωλογία, Oρυκτογνωσία της Ελλάδος, μετά εισαγωγής εις την γεωλογικήν κατασκευήν και μεταλλογένειαν της Ελλάδος, Η υδρογονανθρακούχος ζώνη της δυτικής Ελλάδος, Η τεχνητή λίμνη του Μαραθώνος κ.ά.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Liste des membres de l'Académie d'Athènes — Liste des membres de l Académie d Athènes, l académie nationale des Sciences, Humanités et Beaux Arts de Grèce. Liste 1926 (membres fondateurs nommés dans la charte de l Académie) Dimitrios Aeginitis  …   Wikipédia en Français


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.